ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

อาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 2 อำเภอเมืองสมุทรสาคร

โทร. 034-411717
โทรสาร. 034-411717
samutsakhon.cdd.go.th

ส่งข้อความ

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเเละการท่องเที่ยวเพชรสมุทรคีรี กิจกกรมหลังที่ 3
ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP
กลุ่ม Quadrant B (เอกลักษณ์) สู่ตลาดสากล

Follow us