Logo

ผ่านไปแล้วสำหรับการเปิดงาน“OTOP เพชรสมุทรคีรี ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน อัตลักษณ์สู่สากล” จังหวัดระยอง เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อวันที่ 11พ.ย. 2560 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้าแพชชั่น ช้อปปิ้งเดสติเนชั่น จ.ระยอง เชิญ ชาวระยอง ชวน ชม ชิม ช็อป กันได้ ระหว่างวันที่ 11-15 พ.ย. 2560 ณ ศูนย์การค้าแพชชั่น ช้อปปิ้งเดสติเนชั่น หรือที่รู้จักกันในนาม ห้างแหลมทองเก่าของชาวระยองนั่นเอง ของดีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ โดดเด่น บอกถึง ภูมิปัญญาแนวคิดและวิถีชีวิตของชุมชน ที่ผู้ออกแบบตั้งใจแฝงไว้ภายใต้อัตลักษณ์ของแต่ละชิ้นงาน สำหรับงานครั้งนี้เป็นการรวมตัว ของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ระดับคุณภาพ และมีชื่อเสียงของกลุ่มเพชรสมุทรคีรี อาทิ เครื่องประดับไทยประยุกต์ ชุดถาดจิ๊กซอจากไม้ตะบูน เครื่องเบญจรงค์ ดอกไม้จากใบตาล สำเภามหาสมบัติเป่าฉวน ผ้าทอจากบ้านเขาเต่า เครื่องจักสานจากหวาย ผลิตภัณฑ์จากกะลา นอกจากนี้ยังมีสินค้าอุปโภค บริโภคคุณภาพอื่น ๆ อีกมากมาย จากกลุ่มผู้ประกอบการจังหวัดเพชรสมุทรคีรี สินค้าโอท็อปจากเพชรสมุทรคีรี มาให้ช็อปกันถึงถิ่น อย่าลืมแวะเวียนกันไปชม ชม ชิม ช็อป ทักทายให้กำลังใจ และสนับสนุนสินค้าคนไทย ใช้ของไทย งาน “OTOP เพชรสมุทรคีรี ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน อัตลักษณ์สู่สากล” จะจัดแสดง 5 วันตั้งแต่วันที่ 11-15 พ.ย. 2560 นี้
(6) items
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
Items 6
Subtotal 2.150